Splav Vydraňky a horného Laborca


    Tohoročná vodácka sezóna sa začala asi pred dvoma týždňami. Prišli nezvyklo
 teplé dni a sneh sa topí. Teraz sú pre vodákov “žne“, lebo snehové vody bohu-
 žial netečú celý rok. Bežky som už „zabalil“ a začal ma neskutočne dráždiť každý
 pohľad na vodu. Trochu je problém z parťákmi do lode. Vodnatú Cirochu som už
 prepásol a tak využívam ponuky Jana Hudáka z Alcei (z Topoľovky).

Je krásna, slnečná a aj pomerne teplá nedeľa a ja pri-
stupujem v Humennom k Janovi do auta. Nasadám aj s
Jožom, kamarátom z Humenného, s ktorým som na mo-
jej Barake absolvoval minuloročné Michalovské „Návraty“
po Topli, Ondave, Latorici a Bodrogu. Ten nám bude ro-
biť „týlové zabezpečenie“, šoféra a „investigatývneho“
vodáckeho fotografa. Nevedel som presne do čoho idem,
ale keď na vodu, tak hoci aj na povestný Styx. Len aby
tam bolo dosť vody.
Autom sme nabrali smer Medzilabor-
 ce. Jano overil stav vody Laborca v Krásnom Brode a tak
nie je čo riešiť. Začíname
 na pre nás oboch neznámej, Vydraňke, ktorá tečie z Paloty do Medzilaboriec.
Stav
 vody by mohol byť lepší, dvadsať čísel naviac by „bodlo“, ale i tak ideme do toho.


    Na loď-plastové kanoe, nasadáme asi tak v dvoch tretinách úseku potoka
 smerom do Paloty.
Po počiatočných “skúšobných“ malých kaskádach pod ces-
 tným mostom pred Palotou, sa striedajú úseky meandrov z kamenistými pe-
 rejkami a pomerne častými nesplaviteľnými prekážkami v podobe spadnutých
 stromov a nízkych konárov, ktoré samozrejme prekrývajú prúdnicu.
Až do Vyd-
 rane je to taká „vodácka onania“,ale po prenesení úzkeho kamenného kaňonu
 vo
Vydrani, to začalo byť „echt parádne“.    Len chcelo by to Baraku ,alebo Pálavu. Kaskády a parádne pereje nás pravidel-
 ne školili vo vylievaní vody z člna. Aj keď mokrý ,vodácke srdiečko nám
radostne
 bilo. Voda sa ukľudnila až niekde v strede Medzilaboriec. Po prenesení kaskády
 pri miestnom limnigrafe, ktorý ukazoval stav vody 142cm. (z toho meral 1meter
 hĺbku zeminy nie vody !), pod cestným mostom (nechceli sme Laborčanom uro-
 biť kultúrnu vložku), sme už len absolvovali neďaleký sútok Vydraňky z Laborcom
 a ukončili túto časť dnešného splavu pod mostom pri miestnej cigáňskej osade.    Stále toho nemáme dosť. A tak po pauze na pivečko a miernom osušení, pri
 ktorom stihneme aj niečo zajesť v Borove pod vlekom ,sa rozhodujeme pokračo-
 vať dnešnú „krasojazdu“ na Laborci
z Habury. Po obhliadke toku a zistení, že za-
 se by sme museli dosť prenášať, kvôli padnutým vrbám a nesplaviteľním kaská-
 dam (aspoň pri tomto stave vody a našom plasťáku),naloďujeme sa na dolnom
 konci Borova. Odtiaľ je Laborec ,samozrejme na občasný výskyt drevených pre-
 kážok v toku a pár kaskád, parádny.    Mať tak pod sebou „gumák“ a o desať čísiel vody viac, tak je to priam „len ta-
 ká vodácka rozkoš na tele“. Ale aj tak sme vďačný a hlavne ja, za tých 67 cm. na
 limnigrafe v Krásnom Brode. Perfektnou vodou a okolo brehov posiatym divokým
 cesnakom splavujeme až k „zlomenému“mostu v Nižných Čabinách. Je pol šiestej
 a už aj najvyšší čas sa vrátiť do mimovodáckej reality. Nakladáme na auto čln
 mokré veci prezliekame za suché a teplé a poďho smer Humenné.               


    Lúčime sa vodáckym  AHOJ.


                                                                        Dušan Reiser

16.03.2013 14:01:50
outdoorhumenne
Počasie Humenné online

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one