Splav Ondavy po trase Stropkov - Domaša


    Ozvali sa mi vodáci z Prešova, že ich klub má 25. narodeniny a pri tej príleži-
 tosti si naplánovali zopakovať prvý spoločný splav ich vodáckeho oddielu práve
 na uvedenej rieke. Vedel som, že výška hladiny na uvedenej trase nebude op-
 timálna, ale práve preto som to chcel otestovať navyše v spoločnosti kolegov
 vodákov. Dušan bol rovnakého názoru a tak sme sa v sobotu dopoludnia zišli
 pri dolnom stropkovskom moste, vypáradili sme sa do vodáckeho a vypláchli
 ústnu dutinu kvapkou rumu. Flotila plavidiel vyrazila okolo obeda smerom na
 juh za stavu Stropkov 48 cm. Čoskoro sa nám začalo potvrdzovať, že nejakých
 15 a viac centimetrov vody navyše by náramne pomohlo. Časté prahy sme drhli
 a občas bolo treba aj vystúpiť.

    Prvá kompletná blokáda koryta prišla po necelej polhodine plavby, kanoisti pre-
 niesli lode po brehu a kajakárov Vladovia preložili cez padnutú vrbu. Pri Sitníkoch
 plavbu osviežila malá perej v pravotočivej zákrute, splav síce nebol veľmi rýchly
 ale počasie a teplota vody a vzduchu boli úplne optimálne. Prvá dlhšia zástavka
 bola až v Miňovciach, kde sa časť účastníkov rozhodla plavbu ukončiť. Asi ich roz-
 ladilo, že miestná krčma ešte nebola otvorená. Ostatní sme niečo zahryzli, vypili
 a mákali sme ďalej. Tešili sme sa, že si po dlhej plavbe na tečúcej vode „oddých-
 neme“ na hladine Domaše.
 
    Ta nás prekvapila najmä svojou plytkosťou pri Bžanoch, kde sa mimo pôvod-
 ného toku Ondavy  dalo padlovať len na pol pádla. Ale  zaskočil nás pred Val-
 kovom aj chladný  vietor, ešte šťastie že fúkal do chrbta. Napriek zamračenej
 oblohe sme nezmokli a popri Kelči a Trepci sme dorazili do cieľa medzi polo-
 ostrovom a Zajačou debrou. Plavba to bola dlhá a pre nášho  porcelána Leiku
 aj náramne vyčerpajúca, ale napriek tomu skvelá. Tých chybajúcich 15 cm vo-
 dy nás obralo o viaceré perejnaté úseky a dosť nás spomalilo. Dohodli sme sa
 s Prešovčanmi, že najbližšie skúsime spoločne splaviť  za vyššieho stavu vody
 Laborec od Medzilaboriec.                                                                       Jano Hudák
16.03.2013 14:08:04
outdoorhumenne
Počasie Humenné online

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one