Prechod hrebeňa Krivošťanky patrí k prvým jarným tú-
ram humenských turistov. Hrebeň dostal meno podľa
obce ležiacej na jej úpätí. Patrí do skupiny Humenských
vrchov.V nedeľu ráno, prvého apríla sa na železničnej
stanici v Humennom...

____________________________________________

    Prechod hrebeňa Krivošťanky patrí k prvým jarným túram humenských turis-
 tov. Hrebeň dostal meno podľa obce ležiacej na jej úpätí. Patrí do skupiny Hu-
 menských vrchov.V nedeľu ráno, prvého apríla sa na železničnej stanici v Hu-
 mennom schádzajú členovia turistického klubu LOKO Humenné.

    Autobus nás prepraví do Strážskeho. Odtiaľ až do cieľa pochodu v Humennom
 pôjdeme peši. V starom parku v Strážskom obdivujeme mohutný a azda aj naj-
 väčší topoľ čierny v republike. Potom na hati v Krivošťanoch študujeme vodný
 valec. Keď prejdeme obec na chvíľu zastavíme v starom kameňolome.    Chodníkom začíname stúpať na hrebeň po zelenej značke. Pridala sa k nám
 aj nejaká divoká žltá značka, ktorá  zmizne a potom sa niekoľko krát objaví.
 Takéto amatérske značkovanie veru turistom na vážnosti nepridá. S pribúda-
 júcou nadmorskou výškou pribúdajú aj snežienky. Celé stráne sú porastené
 týmito jarnými kvetmi. V prístrešku pod vrcholom oddychujeme.    Výhľad z vrcholu je obmedzený. Ale v diaľke vidno Zemplínsku šíravu a sme-
 rom na sever aj Laboreckú vrchovinu. Zrazu sa ochladí a zaduje vietor z oblohy
 sa začnú sypať krúpy. Pod vrcholom objavím jednu snežienku a nakrútim krátke
 video ako malý kvietok odoláva počasiu. Cestou po hrebeni sa striedajú výhľady
 na jednu aj druhu stranu hrebeňa. Pri kríži sa rozhodujeme, že budeme pokra-
 čovať cez Jasenovský hrad.    Hrad je upravený a výhľad z neho do okolia je nádherný. Kým smerom na ju-
 hovýchod vidieť hradbu pohoria Vihorlat a Poloniny. Smerom na západ je to Ša-
 rišská vrchovina s Lysou strážou. Po krátkom oddychu skupina siedmych turistov
 zostúpila do obce Jasenov. Nenáročná pešia túra vo sviežej jarnej prírode nemô-
 že nikomu uškodiť.               

              

                                                                       Michal  Kirschner
23.05.2012 09:21:53
outdoorhumenne
Počasie Humenné online

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one