Polonina Wetlinska

    Po viacerých za sebou nasledujúcich slnečných dňoch i priaznivej predpovedi
 počasia ma nedeľné ráno ( 18.novembra ) zaskočilo zamračenou oblohou. Sám
 som túto skutočnosť prijal s pokojom Angličana, ale obával som sa možných vý-
 čitiek zo strany manželky i od kamaráta a jeho priateľky, ktorých som presvedčil
 o správnosti môjho rozhodnutia – prežiť pekný jesenný deň na horách. V duchu
 som spomínal na moju poslednú ( októbrovú ) výpravu do Bieščad na Tarnicu
 1346 (m n.m.), ktorá sa mi vôbec, čo sa týka počasia, nevydarila.     Štátnu hranicu v Laboreckom priesmyku prechádzame ešte v rannom šere.
 Slnko pomaly vychádza spoza hôr, práve tam, kde my smerujeme.  Tu na dru-
 hej strane Karpát ale vládne iný svet. V diaľke nad Bieščadami je bezoblačná
 obloha! Rozjasnili sa spokojnosťou naše tváre a zavládla optimistická nálada.
 Medzi osadami Kalnicou a Smerekom odstavujeme na parkovisku auto a bez
 zbytočného otáľania vchádzame do studeného lesa.    Od tejto chvíle určujú tempo pochodu a prestávky už iba ženy, ktoré sú v tý-
 chto horách po prvý krát. Náš cieľ vystúpiť na poloninu Wetlinsku a prejsť úsek
 od kóty Smerek (1 222 m n.m) po sedlo Orlowicza (1075 m n.m.) ženy statočne
 zdolali vo fyzickej pohode i s úsmevom na tvári. Do sýtosti sme si užili slnečné-
 ho jesenného dňa v Bieščadoch. Možno jedného z posledných v tomto roku.    Pri návrate domov nás na Slovensku znova privítala zamračená obloha. Ten-
 toraz vládcovia nebies boli na mojej strane. Vďaka !

    PS: Manželka doma prehlásila, že do Bieščad by zase niekedy išla. Potom sa
 spokojne uložila spať a to o štyri hodiny skôr ako má vo zvyku.                                                                        Miroslav Porada
16.03.2013 02:45:55
outdoorhumenne
Počasie Humenné online

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one