Dámska jazda hrebeňom Veľkej Fatry


    Už to tohto roku vyzeralo, že sa 6.ročník dámskej jazdy neuskutoční. Najprv
 počasie a neskôr moja výprava s horolezcami do Alp oddialila termín našej jaz-
 dy. Konečne v septembri viackrát odkladané putovanie Veľkou Fatrou začalo na-
 dobúdať konkrétne kontúry. Problémom sa javilo len ubytovanie, ale nakoniec
 sme aj tento problém vyriešili, a tak nás opäť ženy - turistky po roku hoci len vo
 štvorici spojil pohyb s poznávaním prírodných krás.


Danka, Majka, Hana a ja sme v piatok nasadli do noč-
ného vlaku, aby sme z neho úplne dolámané vystúpili
v sobotu o pol tretej ráno v Ružomberku. Stuhnuté kosti
sme si natiahli až o 6.30hod v Starých Horách, kde do-
razil náš autobus, na ktorý sme v Ružomberku čakali
skoro tri hodiny. Dúfali sme, že nás už nič horšie nezas-
tihne a nemýlili sme sa. Celý sobotňajší deň, hoci občas
zamračený, sme si vychutnávali prechodom fatranského
 hrebeňa od skalného útvaru Majerová skala po rozsiahle hole ako Krížna, Ostre-
 dok, Ploská, Grúň, Minčol, Rakytov,  aby sme sa  zastavili až o 18.30 hod. na
 Smrekovici kde sme mali zahovorené ubytovanie.


    V nedeľu sme sa zobudili do krásneho slnkom zaliateho rána, a tak sme s
 radosťou vyrazili na druhú etapu našej túry. Táto viedla cez Malú Smrekovicu,
 Šiprúň, Vtáčnik, Malinô brdo až do Ružomberka, kde sme o 12.36 hod nasadli
 do vlaku smerom do Humenného. Počasie nám prialo,  a tak túra bola poho-
 dová s miernym prevýšením, ale s krásnými scenériami na všetky strany.

    Nakoniec bola každá z nás rada, že vyhrala boj s vlastným pohodlím a pocho-
 pila, že nie je dôležité iba niekam dôjsť, ale aj naopak sa od niečoho vzdialiť.                                                                               Andy
07.10.2016 10:23:57
outdoorhumenne
Počasie Humenné online

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one