Každý začínajúci horolezec sa snaží napredovať v tech-
nike lezenia a získavaní  teoretických vedomostí. Nebolo
to inak aj s našimi nováčikmi, a tak po prvých lezeckých
začiatkoch v Tatrách a na skalkách dozrel čas na preskú-
šanie „maturitného“ učiva...

_____________________________________________

Horolezecká maturita


Každý začínajúci horolezec sa snaží napredovať v  tech-
nike lezenia a získavaní  teoretických vedomostí. Nebolo
to inak aj s našimi nováčikmi, a tak po prvých lezeckých
začiatkoch v Tatrách a na skalkách dozrel čas na pres-
kúšanie „maturitného“ učiva. Ako vhodný objekt vo Vy-
sokých Tatrách sme si vybrali Žabieho koňa. Výstup vý-
chodným hrebeňom predstavuje starú klasickú cestu,
ktorá sa aj po rokoch stále považuje za horolezeckú ma-
turitu. Táto super klasická cesta má zaujímavý prístup,
dychberúcu expozíciu, niekoľkostometrové zrázy po
 oboch stranách /Slovensko, Poľsko/ a vzdušné nástupové a záverečné zlanenie
 ju robia  morálovo obtiažnou. Je to cesta, ktorú si každý tatranský nováčik jed-
 noducho musí vyliezť a zároveň sa pri nej aj „vybáť“! A tak po dohode s našimi
 „mladými“ vyrážame skoro ráno 17.9. do Tatier.

    Zrána máme oblačné počasie, dokonca nás pri Žabích plesách zastihne pre-
 hánka, ale len čo sa dostávame pod „Žabáka“ počasie sa umúdri a my vieme,
 že nás opäť čaká prekrásny lezecký deň. Keď sa chceme dostať na Žabieho
 koňa musíme vyliezť II-III terénom k prvému zlaňáku, ktorým zlaňujeme pria-
 mo na chrbát žabieho koňa. Po príchode k zlaňovaciemu kruhu nás prekvapí
 množstvo horolezcov, ktorí si vybrali rovnaký cieľ ako my. Stojíme v rade na
 „zlaňák“ a spočítavame lezcov v ceste a pri nás. Spolu je nás  20 horolezcov.
 „Žabáka“ som liezol už 7 krát, ale nikdy som sa tu nestretol s takým počtom.    Konečne zlaňujeme na Žabieho koňa a naliezame do prvej dĺžky, otvára sa
 pred nami výnimočná expozícia. Nohami sme na slovenskej strane, hornou
 časťou tela na poľskej. Všetci prekonáváme vzušný hrebeň vyrážajúci dych a
 pokračujeme výšvihmi v pevnej skale na vrchol. Pekné počasie vytvára poho-
 du pri  zdolávaní „maturity“. V nej naši maturanti obstáli na výbornú. Svedčia
 o tom usmievavé a spokojné tváre na vrchole pri pevnom stisku rúk. Po vrcho-
 lových výhľadoch na slovensku a poľsku stranu začíname zostupovať dvomi
 zlaňákmi, ktorými sa dostávame pod stenu. Ani tu si ešte nemôžeme vydých-
 nuť, pretože nás čaká komplikovaný zostup pod Žabieho koňa.    Pri zostupe ešte stíhame záchrannú akciu horskej služby, ktorí nad nami na-
 ietavajú v snahe lokalizovať zraneného. Po krátkej výmene záchranných horo-
 lezeckých signálov,  odlietavajú nad Žabiu vežu, kde po spustení lekára naložia
 rakúzskeho horolezca, ktorý sa zranil na Volej veži a odlietavajú.
My medzitým
 balíme laná a horolezecký materiál. Pri zostupe dolinou skonštatujeme, že sme
 prežili super horolezecký deň v Tatrách a neľutujeme ani minútu. Veríme, že
 takých a podobných zážitkov z výstupov zažijeme ešte veľa.    Horám zdar a Tatrám zvlášť!!!
                                                                          Milan Bališin


08.10.2011 19:53:15
outdoorhumenne
Počasie Humenné online

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one