Podľa predpovede sme vedeli, že po tomto víkende sa už v Tatrách končí babie
 leto. Využili sme preto nedeľňajšiu 21.10.2012 slnečnú, stabilnú predpoveď počas-
 ia a opäť sme vyrazili do Tatier, konkrétne na južnú stenu Volej veže, kde sme si
 chceli ešte užiť krásne platňové, slnečné, tatranské lezenie.

    V zložení / Pipčak, Semi, Andy, Janka, Danka / stúpame z Popradského plesa
 strmým výšvihom k Žabím plesám. Tu na nás čaká D. Reiser, ktorý bivakoval pri
 Žabích plesách a ide s nami až pod Voliu vežu. Pod „Volovkou“ je veľmi veľa ho-
 rolezcov, ktorí tak isto ako my využívajú na lezenie nezvyčajne krásne počasie v
 Tatrách. Z horolezeckých ciest na „Volovke“ si vyberáme Stanislawského cestu /V/.    Pretriedime horolezecký materiál, dáme ešte niečo na zjedenie a nastupujeme
 do steny. Táto cesta začína kútom, ktorý sa postupne dvíha k jaskynke, od nej
 prechádza do traverzu a z neho do krásneho platňového lezenia. Počasie je nád-
 herné, a tak si lezenie poniektorí vychutnávame len v tričkách. Na vrchol dolieza-
 me o cca 14.30 hod. Z vrcholu si vychutnávame krásne panoramatické pohľady
 na okolité tatranské štíty.    Len vrchol Rysov je obsypaný množstvom turistov, ktorí takisto využili krásne
 počasie babieho leta. Užívame si vrcholovú pohodu, robíme vrcholové zábery a
 precvičujeme si miestopis okolitých vrcholov. Na vrchole je neskutočne nádherné
 počasie. Čas plynie veľmi rýchlo, a tak hoci neradi, musíme zostupovať. Pred na-
 mi je dlhá cesta domov a v pondelok ráno každého jedného z nás čakajú pracov-
 né povinnosti.
    Zostupujeme do Východnej Volej štrbiny a odtiaľ pod stenu. Tu zbalíme veci a
 zostupujeme k vyšnému Žabiemu plesu. Pri ňom dávame občerstvovaciu prestáv-
 ku, pri ktorej si obzeráme južnú stenu Volej veže a v nej  našu dnešnú cestu. Od-
 tiaľ schádzame na chodník, ktorý vedie z Rysov a ním zostupujeme k Popradské-
 mu plesu. Pri zostupe z Popradského plesa fotíme podvečernú panorámu vo Vý-
 chodnej Železnej bráne.

    Posledný víkend babieho leta sa veľmi vydaril, a tak plní dojmov nasadáme do
 auta a vyrážame domov.

    Horám zdar a Tatrám zvlášť !!!

                                                                           Milan Bališin
16.05.2016 20:16:39
outdoorhumenne
Počasie Humenné online

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one