Tohtoročnému čisteniu predchádzali zdĺhavé rokovania
s ochranármi s CHKO Východné Karpaty. Osobne sa šéf
ochranárov Ing. J. Platko  bol pozrieť na lezeckú oblasť
a dohodnúť sa na podmienkach vykonávania lezeckých
aktivít, z ktorých ubudli...

_____________________________________________

    Tohtoročnému čisteniu predchádzali zdĺhavé rokovania s ochranármi s CHKO
 Východné Karpaty. Osobne sa šéf ochranárov Ing. J. Platko  bol pozrieť na le-
 zeckú oblasť a dohodnúť sa na podmienkach vykonávania lezeckých aktivít, z
 ktorých ubudli cesty v oblasti previsov. Z týchto dôvodov  sme čistenie posunuli
 na koniec mája. Toho roku sme sa sústredili na čistenie spodnej časti skaly kde
 sme sa hlavne zamerali na odstraňovanie rozrastajúcich sa kríkov.    Vyčistili sa hlavne nástupné chodníky k lezeckým cestám, rozšírila sa a upra-
 vila nástupná plošina na štande, pripravovalo sa osadenie informačných tabúľ a
 dočistili sa lezecké cesty v centrálnej časti lezeckej oblasti Podskalka. Počasie
 nám prialo, a tak sa pripravovaná brigáda  vydarila. Zúčastnilo sa na nej 12 čle-
 nov horolezeckého oddielu JAMES a 4 členovia lezeckého klubu Humenné.    Záver tradične patril posedeniu pri dobrom orosenom pivku a premietaniu ho-
 rolezeckých fotiek z našich a zahraničných horstiev.
Touto cestou ĎAKUJEM vše-
 tkým, ktorí priložili ruku k dielu a pochopili, že o všetko, čo užívame sa treba aj
 starať a zveľaďovať, aby to mohli užívať aj tí, ktorí prídu po nás.

    Domáca skala je predsa len domáca.


                     Správca lezeckej oblasti Podskalka           Milan Bališin 

18.06.2012 09:20:35
outdoorhumenne
Počasie Humenné online

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one