Vihorlat je napriek neveľkej rozlohe a nadmorskej výške impozantné sopečné pohorie.Vypína sa nad rozsiahlou Východoslovenskou nížinou a jeho najvyššie vrcholy presahujú výšku 1000 metrov. Geologicky väčšina úze-
mia patrí ku neovulkanitom...

____________________________________________

Vihorlat je napriek neveľkej rozlohe a nadmorskej výške impozantné sopečné pohorie.Vypína sa nad rozsiahlou Východoslovenskou nížinou a jeho najvyššie vrcholy presahujú výšku 1000 metrov. Geologicky väčšina
územia patrí ku neovulkanitom Vihorlatských vrchov. Kráterové časti stratovulkánu sa nachádzajú v oblasti jazera Morské oko a v pramenných oblastiach Porub-
ského potoka. Vystupujú tu najmä andezity a ich vulkanoklastické ekvivalenty.
Vihorlat patrí medzi
 najlesnatejšie pohoria Slovenska s prevahou listnatých, najmä bukových lesov.
 Z drevín má najväčšie zastúpenie buk, ktorý vytvára spolu s dubom, jaseňom,
 javorom a jedľou v rámci vegetačnej stupňovitosti lesné spoločenstvá.


    Jeho geografická poloha a osobitný geologický vývoj podmienili vznik takých
 prírodných zvláštností ako sú napríklad jazero Morské oko, Sninský kameň,
 vrchoviskové rašeliniská i spoločný výskyt rastlinných druhov západokarpatskej,
 východokarpatskej a panónskej flóry. Z chránených druhov sa tu vyskytuje bleduľa
 jarná karpatská, telekia ozdobná, prilbica chlpatoplodá a iné. Na severnej strane
 Vihorlatu rastú horské druhy ako napr. soldanelka karpatská, kým na južných
 svahoch sa vyskytujú lesostepné spoločenstvá s teplomilnými druhmi.

    Ráno o 8.00 sme sa zišli v menšom počte sedem statočných než bolo pláno-
 vané na starom moste pri knižnici, ale v super zastúpení nežného pohlavia.
 Z Humenného sme vyrazili po Sninskej ulici smerom na Hažín nad Cirochou
 (cesta 74), Kamenicu nad Cirochou, Kamienkou.V Kamenici sme dali prvú
 prestávku sme sa zoskupili v jeden celok pri EMILI.Z tade sme vyrazili smerom
 Kamienka,dorazili na koniec dedinky k bráne bola našťastie otvorená. Znova
 sme sa zastavili dali sme si navzájom povolenie a poď ho za bránku xixi. Z tade
 sme vyrazili pomalým pohodovým tempom  popri potoku Rika k jazierku Aljaška.    Tento úsek je jedinečný nádherný a neopísateľný. Krásne hučí potôčik vonia
 lesík počuť nádherný štebot vtáčikov. Po asfaltke sme kľudne pokračovali
 smerom k jazierku. Keď sme dorazili k jazierku som sa dozvedel, že ma aj iný
 názov Amazonka dobré husté. Pekne sme si posadali na odpočívadle dašto
 prekusili popili vodičku a pomaličky pokračovali po štrkovej ceste smer odbočka
 na Poľanu. Trasa prechádza cez uzavreté územie, našťastie od nás nikto nepýtal
 povolenie tak sme sa dostali pod Vihorlat konečne nás dostihla čast etapy kde
 sme museli tlačiť. Trocha sme si ponaťahovali lýtka, ale v dobrom zmysle.
 Na vrchol sme došli niečo po pol jednej.    Počasie držalo dali sme si na posilnenie obedik pofotili sa zapísali do nového
 zápisníka a jala disco dolu dievčence pekne tahali pomaličky sme im nestíhali.
 Ponáhľali do Kamenice,z tade sme potiahli do Hažína po mostíku sme prešli
 do Lackoviec popri Hubkovej do parku a zakončenie dňa bolo v Šariši na pivku
 bola to vynikajúca akcia v hojnom ženskom zastúpení.Všetkým zúčastneným sa
 chcem veľmi pekne poďakovať za nádhernú akciu a príjemný dník.Teším sa
 na dalšiu spoločnú akciu.                                                                                 Mišo


01.07.2011 19:45:33
outdoorhumenne
Počasie Humenné online

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one