Krátka cyklotúra na hrad Jasenov 5.11.2010


Koncom 13. a začiatkom 14. storočia patril Jasenov šľachticovi Petrovi, synovi Peteňa z Bačkova. Keďže sa pokúsil zabiť kráľa Karla Róberta (predtým bol jeho spojencom počas bojov so šľachtickým rodom Abovcov), kráľ mu majetky odňal..

____________________________________________Krátka cyklotúra vhodná na relax poobede, n
a hrad Jasenov. Trať vhodná je aj pre crossové bicykle.


- Nákres trasy
    História:

   Koncom 13. a začiatkom 14. storočia patril Jasenov šľachticovi Petrovi, synovi Peteňa z Bačkova. Keďže sa pokúsil zabiť kráľa Karla Róberta (predtým bol jeho spojencom počas bojov so šľachtickým rodom Abovcov), kráľ mu majetky odňal a v roku 1317 daroval vernému Filipovi Drugetovi. V darovacej listine je prvý doklad, ktorý menovite uvádza dedinu Jasenov. Jasenov jestvoval už pred rokom 1317.     Od roku 1317 dedina Jasenov nepretržite aj v 17. storočí patrila šľachticom Drugetovcom ako majetková súčasť panstva hradov Brekov a Jasenov, od prelomu 14. a 15. storočia humenského panstva. Prvé písomné správy o ňom sú z dvadsiatych rokov 14. storočia. V roku 1322 taverník Filip Druget poveril kastelána hradu Jasenov, aby vyšetril vlastnícke záležitosti mýta v Sečovciach. Ten istý Filip Druget ako palatín v roku 1325 poveril Jágerskú kapitulu ohraničiť územné majetky pre Petra syna Jána, kastelána hradu Jasenov, patriaceho Filipovi Drugetovi. V roku 1327 kráľ Karol Róbert daroval ďalší majetok Petrovi synovi Jána, kastelánovi hradu Jasenov vo vlastníctve palatína Filipa I. Drugeta. Z uvedených správ je zrejmé, že hrad Jasenov v dvadsiatych rokoch 14. storočia už jestvoval, že patril Filipovi Drugetovi, z poverenia ktorého spravoval hrad kastelán Peter, syn Jána. Vyplýva z nich aj predpoklad, že hrad jestvoval už pred rokom 1320.
  


   Filip Druget vlastnil okolité územné majetky od roku 1317, predtým patrili Petrovi z Bačkova. Hrad postavili z iniciatívy jedného z nich. Vzhľadom na to, že Filip Druget v roku 1317 nadobudol od kráľa aj iné hrady, napr. Zemplín a Brekov, sotva považoval za užitočné hneď stavať nový hrad v blízkosti Brekova. Pravdepodobnejšou sa javí možnosť, že hrad Jasenov dal postaviť šľachtic Peter z Bačkova okolo roku 1300, po nadobudnutí okolitých majetkov od kráľa Ladislava IV. v roku 1284. Začiatky výstavby hradu sú dosť nejasné. Isté je, že stál už pred povstaním Petra Peteňa v roku 1316, keďže podľa neskoršieho prameňa z roku 1355 patril hrad Petrovi i napriek tomu, že ho neuvádzali medzi jeho skonfiškovanými majetkami... Pravdepodobne magister Peter, syn Peteňa z Bačkova, nechal vystavať hrad na konci 13. storočia. Zemepisná poloha hradu, postaveného v horách mimo hlavnej trasy krajinskej cesty vyhovovala funkcii sídelného hradu šľachtického zemepána, ale nie prípadnej funkcii strážneho hradu v službách ochrany priľahlej krajiny a kráľa. Taký účel mal blízky Brekov. Hrad Jasenov nepochybne slúžil ako sídelný hrad šľachticovi Petrovi z Bačkova a jeho rodine začiatkom 14. storočia, dokázateľne Drugetovcom od dvadsiatych rokov 14. storočia. Jasenovský hrad bol však jedným z troch či štyroch hradov na ich panstvách v 15. - 17. storočí. Jasenovský hrad slúžil svojmu účelu ešte v polovici 16. storočia, o čom svedčia viaceré dobové doklady. Napriek svojej výhodnej polohe, ako aj dobrému opevneniu, hrad nemal nikdy veľký strategický význam. V roku 1644 ho dobyli Rákociho vojská a zničili.


                                                                         Radovan Močkovský16.11.2010 20:28:38
outdoorhumenne
Počasie Humenné online

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one