Cyklovýlet do Oswiecimu 20.-23.6.2011


Plánoval som túto cyklotúru už dlhšie, no až teraz to vyšlo. Dali sme sa dokopy šiesti, čo je dosť na prepravy vlakom, kvôli bicyklom. Trasa bola plánovaná po menej frekventovaných cestách. Večer 20-eho sme dali zraz na stanici v Humennom...

____________________________________________

    Plánoval som túto cyklotúru už dlhšie, no až teraz to vyšlo. Dali sme sa doko-
 py šiesti, čo je dosť na prepravy vlakom, kvôli bicyklom. Trasa bola plánovaná
 po menej frekventovaných cestách. Večer 20-eho sme dali zraz na stanici v Hu-
 mennom a odišli sme Rýchlikom do Kraľovian, kde sme prestúpili na Osobák do
 Trstenej. A tu sa ukázal problém prepravy viac ľudí s bicyklami. Išiel iba sólo
 motorák,a tak nastúpila improvizácia pri naložení.


 

Dobrá nálada nás neopúšťa ani pri vystúpení v Tvrdošíne kde bolo 7stupňov a začalo pršať. Keďže dážď vedel, že nám nepokazí odhodlanie, tak nás sprevádzal až k Zywieckim jazerám. Konečne som využil služby roky nevybaleného pršiplášťa, ktorý nesklamal. Cesta k hraničnému prechodu v 845 m n.m.je stále v miernom stúpaní. Tu rozbaľujeme plnú poľnú-varič , čaj, desiata a povolený tekutý doping. Dlhým zjazdom schádzame
 do Poľska, kde nás prekvapili dosť úzke cesty (kvalitné), ale hlavne ohľaduplnosť
 vodičov voči cyklistom. Nikto netrúbi ,nehromží no pohoda. Neviem, čím to je ,ale
 mohli by naučiť aj našich šoférov, hlavne SV. Ako sa blížime k Zywieckym jazerám,
 stúpa aj teplota a prestalo pršať. Míňame aj Medzibrodské  jazerá a mierime k
 cieľu cesty prvého dňa= Porabka. Plán bol stanovačka pri jazere , ale po daždi,
 hľadáme ubytovňu. Našli sme ju u hasičov za dobrú cenu .Ešte večer ideme na
 prieskum miesta, dokupujeme pečivo a rozhodneme sa ,že preskúmame aj do-
 máce pivo. Každý už po prvom zoslabne a tak mierime na ubytovňu.    Zobudí nás krásne slnečné ráno a pokračujeme už iba v tričkách do cieľa v Os-
 wienčime, kde je to ešte 25km. Vedeli sme, že tábory nám zaberú veľa času pri
 prehliadke, čo je aj pravda. Prvý na rade bol Auschwitz 1 = zajatecký tábor počas
 druhej svetovej vojny slúžil ako administratívne centrum celého komplexu táborov
 okolo mesta. Nacisti použili pôvodné poľské delostrelecké kasárne, pozostávajúce
 z 16 jednopodlažných budov. Pôvodne mal slúžiť ako tábor pre poľských vojnových
 zajatcov. Bicykle nechávame pri vrátnici pri veľmi sympatických strážcoch. Vstupné
 do 10hodiny sa neplatí, iba ak si prajete tlmočníka (sprievodcu).Kupujeme pro-
 spekt v slovenčine a vchádzame do areálu. Zastavujeme pri „slávnej tabuľke“-
 práca oslobodzuje a pokračujeme jednotlivými barakmi.    Prvý transport s väzňami do tábora dorazil 14. júna 1940. Pôvodné budovy ka-
 sární boli jedno a dvojposchodové stavby s červených tehiel, ktoré nemohli pos.
 kytnúť ubytovacie priestory pre dostatok väzňov. Jednoposchodové stavby boli
 preto prebudované, bolo k nim pristavené ďalšie poschodie. Každý z barakov,
 v ktorom boli umiestnení väzni sa označoval blok a mal pridelené číslo. V bloku
 11 sa nachádzalo táborové väzenie. Nachádzali sa v ňom zvláštne cely na státie
 s podlahou asi 1,5 m2, do ktorých sa vchádzalo malým otvorom pri podlahe. Boli
 do nich umiestňovaní viacerí, väčšinou 4 väzni, ktorí museli postojačky prečkať
 celú noc (počas dňa však museli spolu s ostatnými pracovať). V suteréne bloku
 sa nachádzali aj cely, v ktorých nechávali väzňov bez prísunu stravy a vody zom-
 ierať hladom, často vo veľkom množstve.


    Spočiatku bolo jediným spôsobom popráv v tábore zastrelenie. Ani po tom, čo
 sa vedenie tábora dozvedelo o tom, že budú musieť zlikvidovať veľké množstvo
 ľudí, neboli pripravené žiadne metódy ako vykonávať plánované vykynožovanie
 3. septembra 1941 zástupca veliteľa tábora SS-Hauptsturmführer Fritzsch v Hös-
 sovej neprítomnosti použil 600 sovietskych vojnových zajatcov a 250 poľských
 väzňov, ktorých zamkli v suteréne bloku 11, pri prvom pokuse s použitím jedo-
 vatej látky Zyklon B. Použitie látky Zyklon B a vytvorenie prvej plynovej komory
 v protileteckom kryte spolu s krematóriom, umožnilo začiatok masových vrážd
 na priemyselnom základe. Krematórium v tábore Auschwitz I disponovalo iba
 2 pecami. V plynových komorách v tábore Auschwitz I bolo zavraždených asi
 60 000 ľudí. Medzi väzňami nacisti vytvorili zvláštnu hierarchiu. Zvlášť privilego-
 vaní väzni - dozorcovia (kapovia) boli veľmi často vyberaní spomedzi nemeckých
 kriminálnych väzňov. Často s väzňami jednali veľmi brutálne.


    K takémuto jednaniu ich viedol celý väzenský systém, pokiaľ by totiž prejavo-
 vali k ostatným zhovievavosť, boli by svojej funkcie zbavení. Neskôr boli za dozor-
 cov vyberaní aj politickí väzni. Podmienky ostatných väzňov sa tak mierne zlepšili.
 Rôzne kategórie väzňov boli rozlišované pomocou zvláštnych farebných značiek,
 pracujúci väzni nosili bielo modré pásikované väzenské rovnošaty. Od začiatku
 roku 1943 do konca roku 1944 boli väzňom vytetované na ramená čísla, to sa
 týkalo všetkým okrem nemeckých väzňov. Najhoršie sa spravidla zaobchádzalo
 so sovietskymi vojnovými zajatcami a Židmi. Väzni museli pracovať 6 dní do týž-
 dňa, v nedeľu sa nepracovalo, tento deň bol určený na očistu a upratovanie. Drsné
 pracovné podmienky spolu s nedostatočnou stravou a zlými hygienickými pod-
 mienkami medzi väzňami viedli k ich vysokej úmrtnosti. Príkaz na definitívne
 opustenie tábora prišiel 17. januára 1945 po priblížení sovietskych jednotiek.


    Niekoľko hodín nám zabrala prehliadka len tohto tábora. Pri bráne neodoláme
 a dáme si kávový životabudič pri našich stážcoch bicykloch, ktorých odmeníme
 nielen poďakovaním, ale aj horalkou. Pokračujeme k druhému táboru, ktorý je
 asi 3km vzdialený. Bicykle znova nechávame pri bráne plne naložené.


    Koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau, bol najväčší nemecký vyhladzovací tábor
 v dobe nacizmu v dedine Brzezinka (nem. Birkenau). Do koncentračného tábora
 Auschwitz-Birkenau bolo deportovaných približne 1,3 milióna ľudí. Odhaduje sa, že
 asi 1,1 milióna z nich tam bolo zavraždených. Asi 900 000 deportovaných hneď po
 príjazde poslali do plynových komôr alebo zastrelili; zvyšných 200 000 zomrelo na
 následky chorôb, podvýživy, týrania, lekárskych pokusov alebo neskoršieho sply-
 novania. „Auschwitz“ sa stal symbolom holokaustu, genocídy asi 6 miliónov európ-
 skych Židov a ďalších obetí: Rómov, ruských a poľských nútených robotníkov,
 homosexuálov a ďalších „nepriateľov národného socializmu“. V roku 1979 bol
 koncentračný tábor zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.


    Komplex tábora mal obdĺžnikový pôdorys a do konca vojny dosiahol rozlohy
 okolo 140 hektárov. Celý priestor bol obohnaný dvojitým ostnatým drôtom, kto-
 rého jeden okruh bol nabitý elektrickým napätím. Rovnakým spôsobom boli
 ohradené jednotlivé sektory tábora nem. Vchod do tábora tvorí dominantná
 vstupná brána. V zadnej časti tábora boli vystavané 4 plynové komory. Krema-
 tórium II a III boli vybudované ako prezliekárne a veľké sprchy umiestnené
 pod zemou. Obete vstupovali do plynových komôr po schodoch, najprv vošli
 do prezliekárne , kde odložili oblečenie a nahí potom vstúpili do plynovej ko-
 mory. Jednalo sa o betónovú miestnosť, ktorá bola prepojená s povrchom
 vetracími komínmi. Vojaci SS tadiaľ sypali do vnútra jedovatý plyn. Keď už vnútri
 komôr nezostal nikto nažive nahnali do vnútra väzňov Sonderkommanda, kto-
 rých úlohou bolo odoberanie zlatých zubov a vlasov mŕtvych. Následne mŕtve
 telá odvliekli do krematórií, kde ich spaľovali v peciach.


    27. januára 1945 bol tábor oslobodený 322. streleckou divíziou. Dodnes sa
 zachovalo 45 murovaných a 22 drevených barakov. Viditeľné sú aj zvyšky plyno-
 vých komôr a kremačných jám pre pece. Dobové je aj oplotenie, komíny a zák-
 lady zničených barakov. Dnes sú objekty koncentračného tábora KL Auschwitz I
 a II pamätníkom pripomínajúcim celému svetu zvrátenosť nacistického režimu
 a utrpenie miliónov nacistami prenasledovaných ľudí celej Európy. Pamätník je
 voľne prístupný bez poplatkov. V noci na piatok 18. decembra 2009 ukradli nez-
 námi páchatelia z brány bývalého koncentračného tábora kovový nápis Arbeit
 macht frei. V priebehu nasledujúcich dní zatkla poľská polícia 5 podozrivých,
 ktorí nápis odcudzili a plánovali predať, zrejme zberateľovi do zahraničia.Sú to dosť silné zážitky, a až zamrazí pri predstavách,
čo sa tu dialo. Pri východe z tábora, pri bráne, zisťu-
jeme, že nie sme doma, lebo nám nič nezmizlo. Mal
som mapu Poľska, no na navigáciu Sygic ,či Ovi len
samú chválu. Možno ani domáci nepoznajú také skra-
 tky čo sme prešli,ale hlavne cesty skoro bez premávky
áut. Do Tešína nás čaká ešte 70km .Cestou míňame
samé jazerá a vodné toky. Zastavujeme len raz na pre-
stávku na jedlo. Na hranicu prichádzame pred polnocou .Máme ešte 2hodiny času
do odchodu vlaku ,a keďže aj tu sa zamykajú staničné čakárne ,ideme do krás-
neho parku kde si doprajeme výdatnú večeru. O 2.17hod nastupujeme na priamy
spoj domov, a pod dojmami zo silných zážitkoch nám klesajú hlavy do spánku.    Trasa merala 241km, plán vyšiel.


                                                                                 Radovan


05.07.2011 21:40:06
outdoorhumenne
Počasie Humenné online

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one