Klub otužilcov Vranovské Vydry

 

 
Názov klubu : Klub otužilcov Vranovské Vydry

Založenie klubu : 31.12.2004

Predseda klubu : Ján Rovňák

Kontakt : 0915 876 611 - Ján Rovňák

Klubová stránka : nie
História klubu :

Vzhľadom k skutočnosti, že vo Vranove a v blízkom okolí neexistuje žiadna pohybová aktivita spojená s otužovaním, pri ktorej by sa mohli športovo realizovať všetky kategórie občanov, rozhodli sme sa založiť tento špeciálny, neregistrovaný a na Slovensku jedinečný klub. Stalo sa tak na Silvestra 31.12.2004 po otužovaní na Domaši :-)

Zakladajúcimi členmi sú :

Richard Stohl - otec myšlienky - rekord 5:00 min, teplota vody 1˚C, teplota vzduchu -3˚C
Ing. Ján Rovňák - krstný otec - rekord 3:00 min, teplota vody 1˚C, teplota vzduchu -2˚C
Peter Dilík - plavčík - rekord 4:00 min, teplota vody 1˚C, teplota vzduchu -2˚C
Ľuboš Kostovčík  - 1. vydra - rekord 1:00 min, teplota vody 3˚C, teplota vzduchu 5˚C

Činnosť klubu :

a) organizovať otužovacie aktivity v mesiacoch november - apríl na otvorených vodných priehradách a na vodných tokoch po celom Slovensku
b) pre činnosť svojich členov vytvárať primerané materiálne, finančné a personálne podmienky ( inštruktor, sponzor, zabezpečenie dopravy a karimatky, varené víno a čaj s rumom po otužovaní grátis :)
c) odbornou, teoretickou a praktickou prípravou vytvoriť predpoklady pre úspešné zvládnutie realizovaných akcií
d) do 10 rokov od vzniku klubu prekonať svetový rekord Ľadových medveďov v štafetovom plávaní na Dunaji s prizvaním televíznej stanice Eurosport :)
e) organizovať akcie pešej, lyžiarskej, vysokohorskej a cykloturistiky v rámci celého Slovenska a Európy ; spoznávať každý rok nové pohoria a vrcholy
f) rozvíjať u svojich členov vzťah k prírode, k jej ochrane, udržiavať a zveľaďovať turistické chodníky a značky
g) rôznymi aktivitami pôsobiť na všestranný rozvoj osobnosti a sebarealizácie človeka

Tradičné otužilecké podujatia :

- 2. novembrový víkend - otvorenie otuž. sezóny - Domaša
- 31.12. Silvestrovské kúpanie
- december - marec - spoznanie inej vodnej priehrady
- 4. aprílový víkend - zatvorenie otužileckej sezóny - Domaša

Vstup do klubu :

Tento neregistrovaný klub je otvorený komukoľvek, kto v období november - apríl vydrží aspoň 1 min byť po hlavu vo vode v nejakej otvorenej vodnej nádrži alebo v rieke za účasti 2 zakladajúcich členov.

Desatoro otužilca :

1.otužilec pravidelne konzultuje svoj zdravotný stav s lekárom a najmenej raz za rok absolvuje komplexnú prehliadku.
2.otužuje sa postupne a sústavne.
3.nepreceňuje svoje sily.
4.dodržuje pravidelný biorytmus.
5.vyhýba sa alkoholu , cigaretám a drogám.
6.otužovanie kombinuje s iným športom.
7.pôsobí osvetovo na iných, získava ďalších adeptov otužovania.
8.pestuje si pevnú vôľu.
9.snaží sa o duševnú pohodu a vždy má dobrú náladu.
10.vie, že otužovanie je najlepší prostriedok ako sa vyhnúť chorobám.

Základné pokyny otužovania - MUDr.Jozef Makai

Hymna klubu :

Kamaráti bratia,
velí vodca náš,
do vody studenej,
ponorím sa zas !

Ref:
Slovensko si ubránime,
uterák si pripravíme,
a na tej Domaši,
prerúbeme ľad !

Samozrejme zima príde,
každý z nás červený bude,
napriek tomu vydry ,
otužia sa zas!

Ref:
Slovensko si ubránime,
uterák si pripravíme,
a na tej Domaši,
prerúbeme ľad !

Poldeco si vypijeme,
hneď sa tak aj zohrejeme,
nabudúce bratia,
rekord padne zas!

Slovensko si ubránime,
a toto aj dokončime,
kto chce spievať ďalej,
nech prerúbe ľad !...:)

...la la la la lalalala...

Zložil : Johny Rovňák - krstný otec klubu slovenských otužilcov Vranovské Vydry
29.03.2013 14:05:41
outdoorhumenne
Počasie Humenné online

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one